UPSISaya akan belajar selama 4 tahun di Universiti Pendidikan Sultan Idris .( 2011- 2014 )

Program : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah ) dengan Kepujian

Fakulti    : Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia

Major -BAHASA CINA

Semester 1
Kod Nama kursus Kredit
KPD 3016 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 6
FIK 3042 English for Communication 2 2
KKD 3063 Pembangunan Sahsiah 3
HNS 2013 Kenegaraan 3
Jumlah 14

Semester 2
Kod Nama kursus Kredit
KPF 3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia:
Falsafah dan Dasar 2
KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah 3
KRT 3013 Teknologi Maklumat Sekolah Rendah 3
KPD 3026 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2 6
Jumlah 14

Semester 3
Kod Nama kursus Kredit
KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak 3
KBK 3073 Kanak-kanak Berkeperluan Khas 3
KRB 1033 Pengantar Bahasa Melayu 3
BCK 3013 Kemahiran dan Kecekapan Menulis 3
BCP 3053 Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina
Sekolah Rendah 3
Jumlah 15

Semester 4
Kod Nama kursus Kredit
BCL 3033 Sosiolinguistik Cina 3
BCL 3053 Retorik Bahasa Cina 3
Minor 1 3
Minor 2 3
Kokurikulum 1
Jumlah 13

Semester 5
Kod Nama kursus Kredit
BCL 3083 Aksara Bahasa Cina 3
BCL 3093 Tatabahasa Cina 3
BCP 3063 Sejarah Perkembangan Pendidikan Bahasa
Cina Di Malaysia 3
Minor 3 3
Minor 4 3
Jumlah 15

Semester 6
Kod Nama kursus Kredit
BCS 3103 Pengantar Kebudayaan Tionghua 3
BCS 3093 Kesusasteraan Kanak-Kanak 3
BCS 3143 Apresiasi Karya Sastera Cina 3
BCL 3013 Fonetik dan Fonologi Bahasa Cina 3
Minor 5 3
Jumlah 15

Semester 7
Kod Nama kursus Kredit
KRP 3974 Latihan Mengajar 1 4
KRL 3033 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan
Sekolah Rendah
3
Minor 6 3
Jumlah 10

Semester 8
Kod Nama kursus Kredit
KRL 3043 Latihan Ilmiah 3
Minor 7 3
Minor 8 3
Jumlah 9Minor- Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

QGU3013 Kurikulum Kontemporari Dalam PJ dan PK(3)
QGJ3023 Fungsi Muskuloskeletal dan Pergerakan Manusia (3)
QGJ3033 Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi (3 )
QGJ3043 Pergerakan dan Ritma( 3)
QGJ3053 Sukan Individu (3)
QGJ3063 Sukan Berpasukan (3)
QGK3013 Kesihatan dan Kesejahteraan (3)
QGK3023 Program Kesihatan Sekolah( 3 )
Jumlah 24 jam kredit
                                                               Takwim Akademik
SEMESTER 2 (Semester 1 bagi PPG)

AKTIVITI
TEMPOH
TARIKH
Pendaftaran Pelajar Baru/Suaikenal
4 hari
17.03.2011 20.03.2011
Kuliah
7 minggu
21.03.2011 09.05.2011
Cuti Pertengahan Semester
1 minggu
10.05.2011 16.05.2011
Kuliah
7 minggu
17.05.2011 03.07.2011
Peperiksaan
2 minggu
04.07.2011 17.07.2011
Cuti Semester
8 minggu
18.07.2011 11.09.2011

SEMESTER 2 (Semester 2 bagi PPG)


AKTIVITI
TEMPOH
TARIKH
Kuliah
8 minggu
  12.09.2011 04.11.2011
Cuti Pertengahan Semester
1 minggu              
 05.11.2011 13.11.2011  
Kuliah
6 minggu
  14.11.2011 23.11.2011
Minggu Ulang Kaji
1 minggu
  24.12.2011 02.01.2012
Peperiksaan
3 minggu
  03.01.2012 20.01.2012
Cuti Semester
4 minggu
  21.01.2012 19.02.2012


Course & Lecture Sem 2
KRT 3013 Teknologi Maklumat Sekolah Rendah
Pensyarah : En. Modi Bin Lakulu

 KPF 3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia
Pensyarah   : Dr. Md. Nasir Bin Masran

KPD 3026 Pengajaran Teknologi  Dan Penaksiran
Pensyarah : En.Mohd Nizam Bin Nasrifan


KRB 3033 Pengantar Bahasa Melayu
Pensyarah : EN. Zulkifli Bin Osman

Tugasan KRT 3013 Teknologi Maklumat Sekolah Rendah-60%
1.Forum 1:
Kaitkan pengalaman anda sebagai guru dengan perkembangan teknologi komputer itu sendiri. Bagaimana perubahan teknologi turut memberi impak kepada kepenggunaan alat bantu pengajaran di dalam kelas?

2. Tugasan 1
Secara individu, pelajar dikehendaki menulis esei berdasarkan persoalan berikut. Esei yang telah sempurna hendaklah diemelkan kepada pensyarah masing-masing menggunakan alamat emel yang diberikan berdasarkan kumpulan anda. Esei perlu ditulis antara 4 hingga 5 muka surat sahaja dalam format *.pdf, *.doc atau mana-mana format yang bersesuaian. Sila gunakan gaya penulisan APA (http://www.apastyle.org/index.aspx). Pemarkahan bagi tugasan ini adalah berdasarkan kandungan serta kupasan esei yang ditulis.
Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Sebagai seorang guru di sekolah rendah, jelaskan isu berikut:
  1. Kenalpasti masalah pengajaran di bilik darjah.
  2. Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu anda menyelesaikan masalah dalam (1).
Panduan:
Anda boleh menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Threats, Opportunities) untuk membantu jawapan anda..
Tugasan 1C: Pembangunan Blog (30%) - Blogger (link blog diletakkan di myGuru                
Tarikh akhir: 12 Disember 2011 (Isnin)
Secara individu, pelajar dikehendaki membina blog P&P bagi satu topik pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan mata pelajaran dari Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar diwajibkan menggunakan platform Blogger (Blogger). Pelajar dibenarkan memilih sendiri mata pelajaran yang dikuasai mereka. Bagi penilaian pembangunan blog berjumlah 20%, pelajar dikehendaki memasukkan pautan blog ke dalam forum yang akan disediakan khusus untuk tugasan ini. Pastikan nama, nombor matrik dan topik masing-masing diletakkan di muka hadapan blog. Markah bonus akan diberikan sekiranya pelajar berjaya mengintegrasikan aplikasi lain ke dalam blog mereka seperti YouTube, FaceBook, Scribd, Prenzi dan sebagainya. Markah bagi tugasan ini diberikan berdasarkan kandungan (10%) serta senireka persembahan blog:
KRITERIA
MARKAH
Isi kandungan blog serta kualiti penyampaian
10
Senireka blog serta daya tarikan
10
Teknik serta kaedah mengajar /teknologi yang digunakan dalam blog seperti video, animasi dan sebagainya
10
JUMLAH
30